Als een gebouw of woning in de buurt ligt van een weg, het spoor, een luchthaven of een rivier (scheepsvaart) is er sprake van verkeerslawaai. U kunt met een akoestisch onderzoek te maken krijgen. In een akoestisch onderzoek wordt gekeken wat de geluidbelasting is en of er maatregelen nodig zijn zoals stiller asfalt, schermen of gevelisolatie.  Of u wel of geen onderzoek nodig heeft, hangt af van een woud van regelgeving.

Voor aannemers

Als aannemer komt u meestal de gevolgen een geluidbelasting pas in de stukken tegen, waar zware beglazing en eventueel geluidsisolerende ventilatievoorzieningen zijn omschreven. Kan dat niet goedkoper, moet alles wel worden afgekit? Door slim te ventileren kan in de meeste gevallen worden bespaard op materialen terwijl toch aan het Bouwbesluit wordt voldaan. We bekijken graag uw stukken om in te schatten of er mogelijkheden zijn.

Het kan ook lastig zijn om de geluidisolatiewaarden in geluidrapporten en bestekken op de juiste manier te interpreteren.  Als u wilt voorkomen dat u het glas in uw project achteraf moet vervangen, laat uw materialen dan door ons controleren.

Bent u verplicht om de karakteristieke geluidwering van de gevel, luchtgeluidsisolatie of contactgeluidisolatie, etc.  aan te tonen door uw opdrachtgever of de gemeente? Wij kunnen deze geluidsmetingen voor u uitvoeren en geven (ter plaatse) praktische adviezen om de problemen zo goed als mogelijk op te lossen.

Voor architecten

Als uw project flink geluidbelast is, betekent dit een beperking op uw ontwerpvrijheid, maar er zijn ook kansen om hier creatief mee om te gaan. DPA Cauberg-Huygen heeft veel ervaring met geluidbelast bouwen en ontwerpen voor zowel woningen, kantoren en ziekenhuizen.

In geval van lagere geluidbelastingen kan in de meeste gevallen worden volstaan met isolerende ventilatievoorzieningen en beglazing. Dit kan echter toch invloed op het ontwerp hebben omdat de verhoogde kosten aanleiding kunnen geven tot het toepassen van bijvoorbeeld mechanische ventilatie,  kleinere ramen of andere materialen.

DPA Cauberg-Huygen kan in alle gevallen de optimale combinatie van geluidisolatie, ventilatiesysteem, daglichttoetreding, energieprestatie en brandwerendheid voor uw gevelbeeld adviseren.

Voor overheden

Moet uw bestemmingsplan worden herzien, reconstructie van een of een saneringstraject. DPA Cauberg-Huygen heeft veel ervaring met het uitvoeren van de benodigde akoestische onderzoeken. Heeft u een vraag neem dan contact op via het formulier of bel één van onze  vestigingen.

Voor projectontwikkelaars

Ligt uw project in de buurt van een weg, spoor of luchthaven betrek dan al  in de haalbaarheidsfase een akoestisch adviseur bij het project. Wij kunnen u in een vroeg stadium voeden met mogelijke gevolgen en kosten. Daarnaast kunnen wij meedenken over een zo gunstig mogelijke gebouwvorm en positie van het project. Ook dient u tijdig akoestische onderzoeken uit te laten voeren in geval van een wijziging van het bestemmingsplan.

Voor omwonenden

Als uw woning langs een weg, spoor of bij het vliegveld heeft, is de kans aanwezig dat u geluidsoverlast heeft. De regelgeving in Nederland is gemaakt dat het acceptabel is om verkeerslawaai binnen te horen.  Het geluidsniveau in uw woning mag 33 dB zijn, terwijl stilte 20 dB is. Denkt u dat er een probleem met uw gevel is dat kan dit onderzocht worden middels een geluidsmeting.

Meer weten?

Contact aanvragen