Geen wetgeving, wel richtlijnen

In Nederland bestaat geen algemene wetgeving over trillingen. Er bestaan wel richtlijnen over trillingen, namelijk de SBR-trillingsrichtlijnen. Deze richtlijnen bestaan sinds 1992 en zijn uitgebracht door de SBR (Stichting BouwResearch). In 1992 waren er drie delen: richtlijn 1 handelde over schade aan bouwwerken als gevolg van trillingen, richtlijn 2 ging over hinder voor personen in gebouwen en richtlijn 3 had trillingsgevoelige apparatuur tot onderwerp. In 2002 werden deze richtlijnen tekstueel geactualiseerd en omgedoopt tot de richtlijnen A, B en C. De laatste versies van deze richtlijnen stammen uit 2006.

Herziening Trillingsrichtlijn deel A

In 2015 is onder begeleiding van de SBRCURnet-commissie 1445  (Herziening Trillingsrichtlijn deel A) begonnen met een revisie van richtlijn A (schade aan bouwwerken). Deze nieuwe versie van richtlijn A is op 19 december 2017 gepresenteerd en inhoudelijk en redactioneel behoorlijk aangepast.

 

Zo zijn de resultaten van nieuw onderzoek naar de relatie tussen trillingssnelheid en schadekans toegevoegd, zijn de grenswaarden voor de kans op zettingen van de fundering als gevolg van trillingen beter gedefinieerd, is een checklist voor de bouwkundige status van een bouwwerk toegevoegd en bevat de richtlijn per hoofdstuk ook toelichting op de hoofdtekst en voorbeelden bij de hoofdtekst om de tekst begrijpelijker te maken.

Nieuwste editie

DPA Cauberg-Huygen is eindrapporteur van de nieuwe editie van richtlijn A. De richtlijn is in pdf-format gratis te downloaden bij SBRCurnet. Via onze site kunt u vragen stellen over het gebruik van de richtlijn of u opgeven voor practische cursussen over de richtlijnen. De richtlijnen B (hinder) en C (apparatuur) worden niet meer gereviseerd.

Contact

Carel Ostendorf, senior adviseur, 06 21 91 74 75 of carel.ostendorf@dpa.nl