Als horeca-ondernemer krijgt u te maken met vier soorten geluid. Geluid door muziek, geluid door mensen, installatiegeluid (ventilatie) en contactgeluid (lopen, schuiven stoelen, fust).

Geluid door muziek

U heeft als ondernemer een bepaalde doelgroep voor ogen en een pand op het oog of in bezit. In tabel 1 is aangegeven hoeveel decibel u nodig heeft voor de doelgroep en welke panden daar bij passen. Indicatief zijn de maatregelen die u moet aanbrengen in de zaak aangegeven. Wat echt moet gebeuren hangt vanzelfsprekend af van de situatie.

Doelgroep dB(A) Pand Indicatie maatregelen
Restaurant 65-70 Woningen boven en naast Isolerend plafond
Ouderencafé 80-85 Woningen boven en naast Isolerend plafond, voorzetwanden, voorzetramen en zwevende vloer, sluis
Jongerencafé 95-100 Geen woningen aangrenzend Voorzetramen, sluis
Discotheek 100-105 Vrijstaand pand, woningen op grote afstand Isolerend plafond, voorzetramen, sluis
Poppodium 100-105 Vrijstaand pand, woningen op grote afstand Isolerend plafond, voorzetramen, sluis
Feesten en partijen 95 Geen woningen aangrenzend Isolerend plafond, voorzetramen, sluis
Oefenruimte akoestisch 90-95 Geen woningen aangrenzend Isolerend plafond, voorzetramen, sluis
Oefenruimte versterkt 100-105 Vrijstaand pand, woningen op grote afstand Isolerend plafond, voorzetramen, sluis

 

Als u een nieuwe zaak wilt openen valt u onder het Activiteitenbesluit en moet u een melding doen. In het Activiteitenbesluit zijn de geluideisen opgenomen waaraan u moet voldoen. De melding kunt u doen op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Als uit de tabel blijkt dat u meer dan 70 dB(A) nodig heeft, moet u de zaak laten testen op geluid. Uit de geluidtest komt hoeveel muziekgeluid u mag produceren. De test bestaat uit een akoestisch onderzoek door middel van een geluidmeting. Bij de geluidmeting wordt er een geluidsinstallatie in de zaak geplaatst en worden er metingen gedaan bij de buren en op straat. Hierbij worden woningen en ziekenhuizen meegenomen. U moet het rapport van de test inleveren bij de gemeente of de milieudienst. Soms moet ook nog een geluidsbegrenzer (limiter) worden aangebracht.

Voordelen onderzoek:

 • U kunt aannemers laten berekenen wat het kost om de zaak te isoleren. U kunt dan zien of de investering is terug te verdienen.
 • Wij zijn onafhankelijk, u isoleert dus niet te veel en krijgt geen dure isolatiesystemen aangesmeerd.
 • U isoleert niet te weinig, zodat u de zaak maar 1 keer hoeft in te richten en niet hoeft te slopen om extra voorzieningen te treffen.

Handig weetjes:

 • Als u de woningen om de zaak heen in bezit heeft of zelf huurt hoeft daarbinnen niet getest te worden en mag u meer geluid maken.
 • 12 x per jaar verlaatje, bijvoorbeeld in Rotterdam
 • In de nacht zijn de regels het strengst. Tot 23:00 uur mag u 5 decibel meer maken. Overdag van 7 uur tot 19 uur mag u 10 decibel meer maken dan ‘s nachts.
 • Een decibel (dB) is wat een geluidmeter meet. Een decibel (dB(A)) is wat het oor hoort. Het oor werkt minder goed dan een geluidmeter, dus geluid in dB(A) is altijd minder dan een normale decibel (dB). Alle eisen zijn daarom in dB(A).

Geluid door mensen

Er zijn geen eisen voor het geluid wat uw klanten op straat maken. U moet er wel voor zorgen, “als goede buur”, dat uw klanten zo min mogelijk overlast veroorzaken.

Als u een restaurant heeft of wilt beginnen of borrels en feesten en partijen wilt organiseren is geluid door mensen in de zaak zelf ook belangrijk. U bent vast wel eens in een holle ruimte (parkeergarage) of een nieuwbouwwoning geweest. Daar valt op dat de ruimte “galmt”, het geluid blijft lang hangen net als in een kerk of moskee.

Als er veel pratende mensen in een galmende ruimte zijn ontstaat het “cocktaileffect”. Dit betekent dat  iedereen steeds harder moet gaan praten om elkaar te verstaan en het liefste buiten gaat staan. Als er in een “holle” ruimte zachtjes gepraat wordt zoals in een restaurant, kun je gesprekken van anderen volgen, ook dit is niet prettig.

Als u een zaak heeft of wilt beginnen is het heel belangrijk dit cocktaileffect te voorkomen. Het cocktaileffect bepaalt mede of uw klanten het fijn vinden om in de zaak te zijn. En dus of mensen uw zaak aanbevelen of nog eens terugkomen. Het cocktaileffect kan worden voorkomen door bijvoorbeeld het juiste (absorberend) plafond toe te passen. Een geluidsabsorberend plafond isoleert geen geluid, maar “eet” het geluid op.

Ons bedrijf heeft al meer dan 25 jaar ervaring en kan voor u de geluidsmeting uitvoeren en u adviseren over de maatregelen die u moet treffen.

Installatiegeluid

De installaties op het dak zoals de luchtbehandeling en de koeling moeten voldoen aan de geluidseisen. De muziek en het geluid van de installatie worden bij elkaar opgeteld. Het is dus ook belangrijk om de installaties te isoleren en een goede plaats te kiezen.  Wilt u meer informatie of heeft u een vraag neem dan contact op via het formulier of bel één van onze vestigingen.

Contactgeluid

Contactgeluiden ontstaan door bijvoorbeeld: lopen op hakken, schuivende stoelen en het verplaatsen van fust. Door de juiste (zwevende) vloer te kiezen kunt u overlast bij de buren voorkomen. Ook contactgeluiden moeten aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit voldoen en in sommige gevallen ook aan het Bouwbesluit. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag neem dan contact op via het formulier of bel één van onze vestigingen.

Klagende buren

Als uw buren klagen over geluidsoverlast is het belangrijk om met hen te blijven praten en te luisteren. Voor u is het volgende van belang om te weten:

 • Er zijn geen geluidseisen voor overlast door het komen en gaan van bezoekers.
 • De eisen gelden alleen voor geluidsoverlast voor woningen, ziekenhuizen en scholen.
 • Als de buren overlast hebben door muziekgeluid, dan kunt u er vanuit gaan dat u niet aan de geluidseisen voldoet. De geluidseisen zijn zo streng dat de buren niets mogen horen.
 • Probeer vooral eerst zelf in overleg met de buren de problemen op te lossen. In de meeste gevallen zullen de buren een beetje overlast accepteren. In dit geval bent u beter af dan met de wettelijke eisen. De wettelijke eisen zijn zo streng dat de buren niets mogen horen.

Zodra de buren klagen bij de gemeente of milieudienst, is de kans zeer groot dat u voor de volgende keuze komt te staan:

 • een andere doelgroep kiezen;
 • geluidsisolerende voorzieningen treffen;
 • of zelfs sluiten.

De eerste stap is met een geluidsmeting uitzoeken of de buren terecht klagen. Uit deze geluidsmeting volgt ook hoeveel muziekgeluid u mag maken. Met behulp van onderstaande tabel kan worden gekeken of dit past bij uw doelgroep. Met behulp van de geluidsmeting kan ook worden uitgezocht wat er moet worden verbouwd om geen geluidsoverlast meer te veroorzaken. Nu kan een aannemer voor u de kosten van de verbouwing berekenen. Op basis van uw ondernemersplan en de kosten van de verbouwing kunt u een goede keuze maken.

Doelgroep dB(A)
Restaurant 65-70
Ouderencafé 80-85
Jongerencafé 95-100
Jongerendiscotheek 100-105
Poppodium 100-105
Feesten en partijen 95
Oefenruimte akoestisch 90-95
Oefenruimte versterkt 100-105

 

Indien u verwacht meer dan 70 dB(A) aan muziek te produceren bent u verplicht daarvan melding te doen. Uw “vergunning” kunt u aanvragen via de AIM website.  Ter indicatie 70 dB(A) betreft achtergrondmuziek in een druk restaurant. De milieudienst of gemeente zal vervolgens vragen om een akoestisch onderzoek. Vaak wordt bij dit onderzoek ook gekeken of er aanpassingen nodig zijn om genoeg muziek voor uw doelgroep te kunnen maken. Hieronder vindt u wat meer informatie over uw situatie.

Bioscoop

Bioscoopmuziek bevat de aflopen jaren steeds meer zware basgeluiden. In een situatie waar woningen grenzen aan een bioscoopzaal kunt u er vanuit gaan dat u wordt beperkt in de exploitatie of zware investeringen moet doen. Ook bij woningen op korte afstand in de omgeveving is aandacht voor de geluidisolatie en het geluid van de installaties van belang. Heeft u klachten van omwonenden, wilt u een nieuwe bioscoop realiseren, of heeft u een andere vraag neem dan contact op. Naast de geluidisolatie is ook de akoestiek van bioscoopzalen van belang.

Fitness

Bij fitnesslessen zoals spinning en zumba wordt gebruikt gemaakt van harde muziek. In een situatie waar woningen grenzen aan een fitnessruimte kunt u er vanuit gaan dat u wordt beperkt in de exploitatie of maatregelen moet treffen. Ook bij woningen op korte afstand in de omgeveving is aandacht voor de geluidisolatie en het geluid van de installaties van belang. Naast muziek zal ook gekeken moeten worden naar contactgeluiden zoals vallende gewichten. Heeft u klachten van omwonenden, wilt u een nieuw fitnesscentrum realiseren, of heeft u een andere vraag neem dan contact op.

Kerk

Het is een groeiende uitdaging om het vastgoed van de kerk te exploiteren. Het kan aantrekkelijk zijn om ruimtes in te zetten voor verhuur aan muziekgezelschappen. Kerkmuziek valt in principe buiten de regelgeving, echter als u uit commercieel oogpunt muziekgeluid produceert, dient u aan het Activiteitenbesluit te voldoen. Er gelden dan eisen op de gevels van de omliggende woningen. Met geluidsmetingen en/of geluidsberekeningen kan worden bepaald welke ruimtes het meest geschikt zijn. Ook kan worden bepaald welke bouwkundige maatregelen nodig zouden zijn om verhuur mogelijk te maken. Wilt u meer weten.

Muziekpodia

Als muziekpodium moet u in alle gevallen een melding doen bij de gemeente of milieudienst. Bij deze melding hoort een akoestisch onderzoek dat wij voor u kunnen verzorgen.

Theater

In theaters kunnen 24 uur per dag de meest uiteenlopende voorstellingen worden gegeven. Het is daarom van belang om te weten wat qua geluid de mogelijkheden zijn. Als er woningen grenzen aan de zaal zijn de mogelijkheden beperkt. Ook bij woningen op korte afstand in de omgeving is aandacht voor de geluidisolatie en het geluid van de installaties van belang. Heeft u klachten van omwonenden of wilt u een nieuwe zaal realiseren, of heeft u een andere vraag neem dan contact op. Naast de geluidisolatie is ook de akoestiek van theaters van belang.

Meer weten?

Contact aanvragen