Een goede akoestiek houdt in dat de geluidsbeleving van de ruimte overeenkomt met het gebruik en de uitstraling. In een kerk is het bijvoorbeeld gewenst dat geluid rond blijft zingen. In een bibliotheek moet geluid juist zo snel mogelijk wegsterven. De trend van de laatste jaren is dat ruimten steeds meer multifunctioneel moeten zijn. Een voorbeeld is een auditorium in een school dat geschikt moet zijn voor muziek, ouderavonden, toespraken en examens.

Het is voor ons een uitdaging om de optimale akoestiek te ontwerpen of om bestaande problemen op te lossen.

akoestiek-en-spraakverstaanbaarheid1-300x255

Hieronder worden voor een aantal veelvoorkomende ruimtes wat aandachtspunten gegeven.

Akoestiek in bioscopen

Voor bioscopen geldt dat meestal een zeer korte nagalmtijd wordt gerealiseerd. De geluidinstallatie creëert vervolgens de benodigde geluidseffecten die bij de film horen. Wel van belang is dat weerkaatsingen (flutters) tussen de wanden worden voorkomen, zodat bijvoorbeeld het schot van een pistool geen echo krijgt. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag neem dan contact op via het formulier of bel één van onze vestigingen.

Gymzalen en sporthallen

In een gymzaal of sporthal is een goede akoestiek essentieel voor de gezondheid van leerkrachten. In gymzalen en sporthallen kan een matige tot slechte akoestiek op de langere termijn lijden tot stemproblemen, gehoorproblemen en diverse andere klachten zoals hoofdpijn. Om die reden hebben de KVLO en het NOC*NSF strenge richtlijnen opgesteld voor gymzalen en sporthallen. Om deze richtlijnen te halen zijn zowel voorzieningen aan het plafond als aan de wanden benodigd. Wij kunnen u ondersteunen bij het ontwerp, geluidsmetingen of in klachtensituaties. Om een klachtensituatie op te lossen hoeven niet persé de richtlijnen van de KVLO of het  NOC*NSF te worden behaald. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag neem dan contact op via het formulier of bel één van onze vestigingen.

Akoestiek meten in grote ruimten

In grote ruimten als entreehallen, restaurants, aula en atria is de akoestiek altijd een aandachtspunt. In een grotere ruimte is geluid langer onderweg en komt dus minder vaak materialen tegen waardoor het gedempt wordt. Soms zijn er in dit soort ruimten ook nog subfuncties gelegen zoals een receptie die eigenlijk een andere akoestiek nodig hebben. Wij kunnen u ondersteunen bij het ontwerp, geluidsmetingen of in klachtensituaties. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag neem dan contact op via het formulier of bel één van onze vestigingen.

Akoestiek op kantoor

In standaardkantoren zal een goed systeemplafond voldoende zijn om een goede akoestiek te waarborgen. Speciale concepten zoals “Het nieuwe werken” of plafondeilanden vragen om veel aandacht van de plaats van absorberende materialen en afscherming. Wij kunnen u ondersteunen bij het ontwerp, geluidsmetingen of in klachtensituaties. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag neem dan contact op via het formulier of bel één van onze vestigingen.

Kerken (moskee)

In bestaande kerken is de akoestiek door de hoge ruimten meestal in orde, al kan de spraakverstaanbaarheid van de voorganger een probleem zijn. Dit is soms op te lossen met een spraakverstaanbaarheidsinstallatie. Bouwkundige maatregelen kunnen ook een oplossing zijn, al zal dit altijd ten koste gaan van de muziekbeleving. In nieuwe kerken is vaak minder volume beschikbaar en is het van belang om de juiste materialen te kiezen en zo het “kerkgevoel” te realiseren in combinatie met een goede spraakverstaanbaarheid van de voorganger. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag neem dan contact op via het formulier of bel één van onze vestigingen.

Akoestiek verbeteren op scholen (kinderopvang, bso)

In scholen bevinden zich verschillende ruimte waar aandacht voor akoestiek essentieel is. Vooral de akoestiek in de lokalen is van groot belang. In de meeste scholen is dit echter goed geregeld. Vooral voor functies die niet niet zo lang bestaan zoals de multifunctionele en verhuurbare aula, het muzieklokaal en de mediatheek is in de meeste gevallen de bron van de klachten. In kinderdagverblijven en ruimtes voor buitenschoolse opvang laat de akoestiek met regelmaat te wensen over.  Dit heeft als gevolg dat kinderen extra vermoeid zijn en medewerkers kunnen last hebben van vermoeidheid, hoofdpijn, e.d. Wilt u advies over nieuw te realiseren ruimten of heeft u een probleem in een bestaande ruimte, neem dan vrijblijvend contact op via het formulier of met één van onze vestigingen.

Theaters en concertzalen

In theaters en concertzalen is de akoestiek enorm belangrijk om elke zitplaats een goede geluidsbeleving te waarborgen. Hiervoor worden geavanceerde akoestische 3D rekenmodellen gebruikt. DPA Cauberg Huygen heeft hier veel ervaring mee, zie hier onder enkele recente referentieprojecten:

Meer weten?

Contact aanvragen