Scholen van Morgen

Publicatiedatum

28 augustus 2017

Business Unit

DPA Cauberg-Huygen

Locatie

België

Bouwakoestiek
Bouwfysica

Scholen van Morgen is een publiek-private samenwerking van de Vlaamse overheid met AG Real Estate en BNP Paribas Fortis met als doel het tegen een gunstige regeling moderniseren van in totaal 182 schoolgebouwen in Vlaanderen. DPA Cauberg-Huygen adviseert bouwbedrijf Strabag Belgium over bouwfysica en akoestiek bij deze inhaaloperatie van het onderhoud van circa 20 scholen.

Uiteenlopende plannen

Scholen van Morgen logo

De plannen voor deze 20 scholen lopen uiteen van beperkte uitbreidingen van bestaande basisscholen, een scheepvaartschool, een hotelschool en zelfs een volledige scholencampus. Enkele scholen waar DPA Cauberg-Huygen Strabag Belgium BV ondersteunt op het gebied van (bouw)akoestiek en bouwfysica zijn:

  • KTA Zwijndrecht
  • KTA Halle
  • Boom Park
  • Scholencampus Peer
  • Hotelschool Kortrijk
  • Personenzorgschool Kortrijk
  • PIUS X in Antwerpen
Scholencampus Peer

Scholencampus Peer, © AG Real Estate, fotografie: fotec.be

Quickscan

Op basis van de bestekken en de bestekstekeningen van de scholen wordt door DPA Cauberg-Huygen een quickscan op de verschillende bouwakoestische en bouwfysische aspecten uitgevoerd. Hierin worden de kritische punten en risico’s inzichtelijk gemaakt. Op basis van de resultaten van deze quickscans worden vervolgens aanvullende/noodzakelijke studies gedaan worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan :

  • beoordeling ruimteakoestiek mbv 3d-rekenpakket Odeon in de relevante verblijfshallen
  • beoordeling van het thermische comfort
  • diverse dachtlichtsituaties
Scholencampus Peer

Scholencampus Peer, © AG Real Estate, fotografie: fotec.be

Oplevering

Bij oplevering van de scholen worden door DPA Cauberg-Huygen akoestische opleveringsmetingen uitgevoerd. Bij wijze van steekproef wordt de luchtgeluidisolatie tussen ruimten, contactgeluidisolatie, geluidwering van de gevel, ruimteakoestiek (naglamtijd), installatiegeluid en geluidemissie naar de omgeving beoordeeld conform de Belgische Scholennorm NBN S 01-400-2.

Scholencampus Peer

Scholencampus Peer, © AG Real Estate, fotografie: fotec.be