Lee Towers

Publicatiedatum

18 mei 2018

Business Unit

DPA Cauberg-Huygen

Locatie

Rotterdam

Akoestiek

Transformatie Europoint-torens II en III in Rotterdam

Binnen de grenzen van een gezoneerd industrieterrein zijn nieuwe woningen volgens de wet niet toegestaan. Toch worden momenteel twee van de vier markante Europoint-torens nabij het Marconiplein in Rotterdam getransformeerd tot woningen. DPA Cauberg-Huygen heeft in opdracht van het projectontwikkelaarsduo CityPads en Bakkers | Hommen Waerdevast geadviseerd in het te bewandelen pad van industrieterrein tot rustig wonen.

Lee Towers Rotterdam

Grootste transformatieproject in Nederland

Met de gecombineerde transformatie van de twee Marconitorens wordt een lang gekoesterde wens vervuld na jaren van leegstand. De voormalige kantoorpanden zullen eind 2018 elk voorzien zijn van ongeveer 420 to 460 zelfstandige woningen en enkele voorzieningen. Deze mate van transformatie is niet eerder toegepast in Nederland en is alleen daarom al uniek. Naast de fysieke grootheid is ook de locatie bijzonder te noemen; binnen de grenzen van een gezoneerd industrieterrein: Merwe Vierhavens.

Crisis- en herstelwet

DPA Cauberg-Huygen is als akoestisch adviseur gevraagd om het proces te begeleiden om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. In nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en DCMR zijn het bestemmingsplan, de industrieterreingrens en de geluidzone aangepast waarna de woningen inpasbaar werden met gebruikmaking van de Crisis- en herstelwet (Chw).

Lee Towers Rotterdam

Akoestisch onderzoek

DPA Cauberg-Huygen onderzocht de diverse akoestische onderdelen van de transformatie: o.a. geluidemissie van bestaande bedrijven (zonder inperking in hun vergunde bedrijfsvoering), geluidwering van de nieuwe gevels, bepalen van geluidbeperkende maatregelen bij bedrijven en ter plaatse van de woontorens.

Rustig wonen op een geluidbelaste locatie

De transformatie van de inmiddels tot ‘Lee Towers’ omgedoopte woongebouwen, geven het startschot voor een door de gemeente Rotterdam gewenste gebiedsverandering waarbij er een combinatie van wonen en werken ontstaat: Het Rotterdam Makers district M4H. De intensieve mate van akoestisch onderzoek heeft geleid tot de borging van een goed woon- en leefklimaat voor de toekomstige bewoners waarbij veel oog geweest is voor bestaande bedrijven om geluidhinder nu en in de toekomst te voorkomen.

Lee Towers Rotterdam