Vraag onze ingenieurs advies als het écht complex wordt

Zoekt u een oplossing voor complexe vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en/of veiligheid in de bouw, industrie, infrastructuur, ruimtelijke ordening, milieu- en energievraagstukken en/of onderzoek, dan helpen we u graag. Duurzaam bouwen, akoestiek, bouwfysica, comfort, geluid- en trillingsbeheersing, externe veiligheid, brandveiligheid, schade-onderzoek: de ingenieurs van DPA Cauberg-Huygen zorgen voor een gezond en veilig project dat voldoet aan alle eisen en zorgt voor de juiste kosteneffectieve oplossing.

Kennisgebieden van DPA Cauberg-Huygen

Duurzaamheid en bouwfysica

Bouwfysica en duurzaamheid behoren tot de kernactiviteiten van DPA Cauberg-Huygen. We onderzoeken en beantwoorden, op een duurzame wijze, voor bouw en industrie c...

Lees meer

Geluid en trillingen

Geluid en trillingen geven overlast in de bebouwde omgeving. DPA Cauberg-Huygen heeft op dit terrein diepgaande expertise, zowel voor het analyseren van bestaande...

Lees meer

Brand- en externe veiligheid

Veiligheid, in zijn vele verschijningsvormen, heeft doorgaans absolute prioriteit. De regelgeving is vaak complex. DPA Cauberg-Huygen koppelt kennis van wettelijk...

Lees meer

Milieu en ruimtelijke ordening

De overheid stelt steeds strengere eisen aan de kwaliteit van lucht, water en bodem, en aan industrielawaai. De specialisten van DPA Cauberg-Huygen koppelen techn...

Lees meer

Duurzame energieconcepten

Broeikasgassen en algemeen energiegebruik terugdringen, staan wereldwijd in de belangstelling. Toepassingen van duurzame energie in de gebouwde omgeving kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Lees meer

Strategisch vastgoedbeheer

Voldoet uw vastgoed al aan het in 2023 verplichte energielabel C? En heeft u een actueel beeld van de technische staat van uw gebouw(en) en het noodzakelijke ond...

Lees meer