Informatiebeveiligingsadviezen en -oplossingen

Het is een hele uitdaging om zicht en grip te houden op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. Tegelijkertijd brengt de digitalisering steeds grotere risico’s met zich mee voor de reputatie, het vertrouwen en de continuïteit van organisaties. DPA B-Able helpt om de informatiebeveiliging te laten aansluiten op het specifieke organisatiebelang. We laten klanten zien waar ze staan en geven inzicht in de eventuele noodzaak tot verbetering. Om vervolgens gepaste interventies in samenhang uit te werken in de processen, organisatie en technologie. Zo kunnen we deze prioriteren en samen de informatiebeveiliging op een hoger plan brengen.

Enkele redenen om samen te werken met DPA B-Able:

  • Ervaren professionals met bewezen expertise en actuele kennis van informatiebeveiliging
  • Beproefde methodiek (MBIS) en tooling (SecuriMeter) voor borging van resultaat
  • Een integrale benadering van de organisatie, processen en technologie
  • Realisatie van programma van maatregelen om het gewenste beveiligingsniveau te bereiken en borgen
  • Audits (wet- en regelgeving)
  • Onafhankelijke assessments (normenkaders en IT Security)
  • Reviewen van en adviseren over de security-architectuur

Hoe veilig is uw organisatie?

Onze professionals laten organisaties precies zien waar ze staan op de assen organisatie, processen en technologie. En natuurlijk ook waar ze behoren te staan en hoe ze daar kunnen komen. Hiertoe voeren we een uit meerdere assessments bestaande ‘health check’ uit. Met de wetenschappelijk onderbouwde MBIS-methode brengen we het volwassenheidsniveau van de informatiebeveiliging in beeld. Ook geven we inzicht in de mogelijke maatregelen om dit niveau eenvoudig en effectief te verhogen en te borgen.

Bewustzijn en betrokkenheid

Het gaat bij informatiebeveiliging niet alleen om het afdekken van risico’s. Het creëren van voldoende bewustzijn ten aanzien van de risico’s en het realiseren van actieve managementbetrokkenheid is minstens zo belangrijk. Met het centrale dashboard van onze ‘SecuriMeter’ kunnen alle betrokkenen de ontwikkeling naar het beoogde beveiligingsniveau volgen. DPA B-Able adviseert niet alleen, maar realiseert ook structurele oplossingen of stuurt de benodigde interventies aan. Ook kunt u een DPA B-Able professional als onafhankelijk deskundige inzetten voor een audit of een second opinion.

Vooroplopen in het vakgebied?

Onze professionals lopen voorop in hun expertisegebied en het bieden van toegevoegde waarde. Ze vinden steeds nieuwe inspiratie in de afwisselende uitdagingen die informatie-intensieve organisaties hen voorleggen. Grote, maar ook kleine organisaties die hun vertrouwelijke informatie of bijvoorbeeld eigendomsrechten goed willen beveiligen. DPA B-Able zorgt voor de gewenste inhoudelijke ondersteuning. Van relevante trainingen en persoonlijke begeleiding, tot onderlinge kennisuitwisseling met informatiebeveiliging professionals en wetenschappers. Want waar je goed in bent, daar wil je nog beter in worden.

Referenties

DPA B-Able heeft de afgelopen jaren met tientallen organisaties samengewerkt. Lees hieronder meer over hoe DPA B-Able deze bedrijven geholpen heeft.
Flexibiliteit gaat hand in hand met goede informatiebeveiliging bij BNN
GGN behaalt ISO-certificaat informatiebeveiliging
Verbeteren van web-services van PGGM
Kwaliteit in zorg en information security gaan goed samen bij de SBWU
Security awareness meetbaar binnen Instituut Verbeeten; van directie tot operatie

 Opleidingsprogramma

  • DPA Academy
  • Opleidingen en certificeringen via externe instituten
  • Competence Center