DPA Cauberg Huygen

Vraag onze ingenieurs advies als het écht complex wordt

Welkom op de vernieuwde site van Cauberg Huygen! Momenteel zijn wij hard aan het werk om alle informatie en artikelen up-to-date te krijgen. Het kan daarom zijn dat bepaalde informatie niet volledig is. Mocht je meer informatie willen hebben neem dan contact met ons op via: cauberg-huygen@dpa.nl, of bel ons op: 088-5152505

Over DPA Cauberg-Huygen

Zoekt u een oplossing voor complexe vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en/of veiligheid in de bouw, industrie, infrastructuur, ruimtelijke ordening, milieu- en energievraagstukken en/of onderzoek, dan helpen we u graag. Duurzaam bouwen, akoestiek, bouwfysica, comfort, geluid- en trillingsbeheersing, externe veiligheid, brandveiligheid, schade-onderzoek: de ingenieurs van DPA Cauberg-Huygen zorgen voor een gezond en veilig project dat voldoet aan alle eisen en zorgt voor de juiste kosteneffectieve oplossing.

Kennisgebieden van DPA Cauberg-Huygen

Duurzaamheid en bouwfysica

Bouwfysica en duurzaamheid behoren tot de kernactiviteiten van DPA Cauberg-Huygen. We onderzoeken en beantwoorden, op een duurzame wijze, voor bouw en industrie complexe vraagstukken op het gebied van warmte, vocht, ventilatie, licht, geluid en energie.

Geluid en trillingen

Geluid en trillingen geven overlast in de bebouwde omgeving. DPA Cauberg-Huygen heeft op dit terrein diepgaande expertise, zowel voor het analyseren van bestaande situaties, als voor het voorkomen van problemen door het gedrag van constructies te voorspellen voordat ze gebouwd worden.

Brand- en externe veiligheid

Veiligheid, in zijn vele verschijningsvormen, heeft doorgaans absolute prioriteit. De regelgeving is vaak complex. DPA Cauberg-Huygen koppelt kennis van wettelijke en andere regels aan technische expertise. Daardoor kunnen we, als standaardoplossingen niet voldoen, slimme alternatieven aandragen die de beoogde veiligheid leveren, technisch haalbaar zijn en binnen het kader van de regels vallen.

Milieu en ruimtelijke ordening

De overheid stelt steeds strengere eisen aan de kwaliteit van lucht, water en bodem, en aan industrielawaai. De specialisten van DPA Cauberg-Huygen koppelen technische expertise aan uitgebreide kennis op het procedurele en juridische vlak.

Duurzame energieconcepten

Broeikasgassen en algemeen energiegebruik terugdringen, staan wereldwijd in de belangstelling. Toepassingen van duurzame energie in de gebouwde omgeving kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Strategisch vastgoedbeheer

Voldoet uw vastgoed al aan het in 2023 verplichte energielabel C? En heeft u een actueel beeld van de technische staat van uw gebouw(en) en het noodzakelijke onderhoud? Draagt uw vastgoed op de juiste wijze bij aan de doelen van uw organisatie, nu en in de toekomst? DPA Cauberg-Huygen kan u in deze zaken inzicht verschaffen en deskundig adviseren. 

Contact

Neem voor advies over bovenstaande onderwerpen contact op met DPA Cauberg-Huygen via: cauberg-huygen@dpa.nl, of bel ons op: 088-5152505