Bestuur en toezicht

De Raad van Bestuur bestuurt DPA op strategische, financiële en organisatorische aangelegenheden. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij staat de directie met raad terzijde.

Raad van Bestuur

Eric Winter – algemeen directeur (CEO)
Na zijn studies economie en fiscaal recht startte Eric Winter (1961) in 1987 in de accountancy bij het huidige Ernst & Young. Van 1989 tot 1998 was hij directeur van het mede door hem opgerichte W&R Registeraccountants en Belastingadviseurs. In 2005 begon hij de Nederlandse Juristen Groep, de voorloper van de Nederlandse Interim Groep (NIG). Na de overname van NIG door DPA is Eric Winter per 27 april 2011 benoemd als CEO van DPA.

Olav Berten – operationeel directeur (COO)
Na zijn studie bedrijfseconomie begon Olav Berten (1967) met een AEGON-franchise voor pensioenproducten. In 2006 richtte hij met Eric Winter de Nederlandse Interim Groep (NIG) op. Als operationeel directeur van NIG was hij onder andere grondlegger van het huidige DPA Banking & Insurance. Na het samengaan van DPA en NIG is Olav Berten per 27 april 2011 benoemd in de Raad van Bestuur van DPA als Chief Operating Officer.

Raad van Commissarissen

Ron Icke – voorzitter
Ron Icke (1957) volgde de NIVRA-opleiding tot registeraccountant en werkte 14 jaar als accountant bij PricewaterhouseCoopers. Tussen 1991 en 2009 was hij directeur van uitzendbureau Goudsmit, CFO van Unique International en CEO en voorzitter van de Board of Management en het Executive Committee van USG People. Ron Icke is voorzitter van de Raad van Commissarissen bij ORMIT. Tevens vervult hij commissariaten bij Heijmans N.V., KAS BANK N.V. en VvAA Groep. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Kadaster, lid van het investeringscomité van het Project Holland Fonds en board advisor bij Orizon GmbH en Partou B.V. Ron Icke is op 3 oktober 2010 benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen en op 15 mei 2014 herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. De heer Icke heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen DPA.

Sacha Engels – lid RvC
Sacha Engels (1961) is strategisch business adviseur en investeerder. Zij vervult commissariaten bij ORMIT Holding BV en SAB Catering BV en is onder andere lid van de Raad van Advies van Asperitas, SisinBiz, TNW en is voorzitter van het Investeringscomité van Next Women Fund. Daarnaast als VC investeerder actief betrokken bij onder meer FEST Amsterdam, MyDialogues, ILost, Vastari London.

In 2008 verkocht ze haar bureau Engels & Partners, een agentschap voor communicatie- en marketingspecialisten. Sindsdien zet zij haar ervaring en creativiteit onder andere in voor maatschappelijke functies en het inspireren en adviseren van ondernemers. Sacha Engels is op 15 mei 2014 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van DPA. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen DPA.

Bart-Jan van Genderen – lid RvC
De heer Van Genderen (1969) is de founder van Consolidated Media Industries, een groep van digitale mediabedrijven (DutchView, TVEverywhere, Infostrada Sports Group, NLbuzz en Sir Rufus). Tot oktober 2013 leidde hij dit bedrijf als CEO. De heer Van Genderen is lid van de raad van bestuur van de Bart de Graaff Foundation. Deze stichting helpt jonge mensen met een levensbepalende lichamelijke beperking bij het starten van hun eigen onderneming. Bart-Jan van Genderen is op 25 april 2013 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen en op 20 april 2017 herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen DPA.

Reglementen en documenten

Rooster van aftreden RvC

Een commissaris kan worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en maximaal driemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad van Commissarissen vast te stellen rooster.

Naam
Ron Icke (voorzitter)
Bart-Jan van Genderen
Sacha Engels
Datum benoeming
15 mei 2014
20 april 2017
15 mei 2014
Benoeming tot
2018
2021
2018
Termijn
Tweede
Tweede
Eerste