Bestuur en toezicht

De Raad van Bestuur bestuurt DPA op strategische, financiële en organisatorische aangelegenheden. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij staat de directie met raad terzijde.

Raad van Bestuur

Eric Winter – algemeen directeur (m)
Na zijn studies economie en fiscaal recht startte Eric Winter (1961) in 1987 in de accountancy bij het huidige Ernst & Young. Van 1989 tot 1998 was hij directeur van het mede door hem opgerichte W&R Registeraccountants en Belastingadviseurs. In 2005 begon hij de Nederlandse Juristen Groep, de voorloper van de Nederlandse Interim Groep (NIG). Na de overname van NIG door DPA is Eric Winter per 27 april 2011 benoemd als CEO van DPA.

Olav Berten – operationeel directeur (m)
Na zijn studie bedrijfseconomie begon Olav Berten (1967) met een AEGON-franchise voor pensioenproducten. In 2006 richtte hij met Eric Winter de Nederlandse Interim Groep (NIG) op. Als operationeel directeur van NIG was hij onder andere grondlegger van het huidige DPA Banking & Insurance. Na het samengaan van DPA en NIG is Olav Berten per 27 april 2011 benoemd in de Raad van Bestuur van DPA als Chief Operating Officer.

Raad van Commissarissen

Ron Icke – voorzitter (m)
Na het afronden van zijn NIVRA-opleiding werkte Ron Icke (1957) 14 jaar als accountant bij PricewaterhouseCoopers. Tussen 1991 en 2009 was hij directeur van uitzendbureau Goudsmit, CFO van Unique International en CEO en voorzitter van de Board of Management en het Executive Committee van USG People. Ron Icke is voorzitter van de Raad van Commissarissen van ORMIT Holding en van de Raad van Commissarissen van Domus Magnus Holding. Tevens vervult hij commissariaten bij Heijmans, KAS BANK, VvAA Groep en Partou. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kadaster en bestuurslid van Stichting Administratiekantoor V.O. Zee. Ron Icke is sinds 3 oktober 2010 voorzitter van de Raad van Commissarissen en op 15 mei 2014 herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen DPA.

Sacha Engels – lid van de Raad van Commissarissen (v)
Sacha Engels (1961) is strategisch business adviseur en investeerder. Zij vervult commissariaten bij ORMIT Holding BV en SAB Catering BV en is onder andere lid van de Raad van Advies van Asperitas, SisinBiz, TNW en is voorzitter van het Investeringscomité van Next Women Fund. Daarnaast als VC investeerder actief betrokken bij onder meer FEST Amsterdam, MyDialogues, ILost, Vastari London.

In 2008 verkocht ze haar bureau Engels & Partners, een agentschap voor communicatie- en marketingspecialisten. Sindsdien zet zij haar ervaring en creativiteit onder andere in voor maatschappelijke functies en het inspireren en adviseren van ondernemers. Sacha Engels is op 15 mei 2014 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van DPA. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen DPA.

Bart-Jan van Genderen – lid van de Raad van Commissarissen (m)
Bart-Jan van Genderen (1969) is medeoprichter van Swishfund, het ondernemersplatform dat onder de naam KredietVooruit.nl kortlopende kredieten aan het MKB verstrekt. Eerder richtte hij Consolidated Media Industries (CMI) op, een internationale groep dienstverleners op het gebied van digitale media. Dit bedrijf leidde hij tot oktober 2013 als CEO. Tevens is hij lid van de Raad van Bestuur van de Bart de Graaff Foundation, een stichting die jonge mensen met een levensbepalende lichamelijke beperking helpt bij het starten van hun eigen onderneming. Bart-Jan van Genderen is op 25 april 2013 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen en op 20 april 2017 herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen DPA-aandelen.

Reglementen en documenten

Rooster van aftreden RvC

Een commissaris kan worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en maximaal driemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad van Commissarissen vast te stellen rooster.

Naam
Ron Icke (voorzitter)
Bart-Jan van Genderen
Sacha Engels
Datum benoeming
15 mei 2014
20 april 2017
15 mei 2014
Benoeming tot
2018
2021
2018
Termijn
Tweede
Tweede
Eerste