Akoestisch Onderzoek

Akoestisch Onderzoek

Een akoestisch onderzoek is een rapport van een geluidsmeting of geluidsberekening gemaakt door een akoestisch ingenieursbureau. Wij zijn gespecialiseerd in dergelijke onderzoeken. Een akoestisch onderzoek is in de meeste gevallen nodig voor een melding, ontheffing of vergunning. Nederland kent vele vergunningen en dus ook vele akoestische onderzoeken. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende. Klik hieronder op uw situatie om te lezen welk akoestisch onderzoek u mogelijk nodig heeft.

 

Akoestisch onderzoek naar industrielawaai

In een klein, dichtbevolkt land als Nederland wordt efficiënt gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Het gevolg is dat op veel plaatsen woningen en bedrijven op korte afstand van elkaar bestaan. Om geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen moet een bedrijf als onderdeel van de aanvraag van milieuvergunning (een omgevingsvergunning) een geluidonderzoek laten uitvoeren. Ook voor bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit (melding) is een akoestisch onderzoek soms verplicht.

Met een geluidonderzoek wordt niet alleen de kans op klachten beperkt, maar worden ook de rechten van uw bedrijf met betrekking tot geluidemissie verankerd. DPA Cauberg-Huygen adviseert per jaar honderden bedrijven op het gebied van geluid, van de bakker op de hoek tot grote industriële complexen. Wilt u weten of u een akoestisch onderzoek nodig heeft neem dan contact op. Onze adviseurs vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Akoestisch onderzoek uitvoeren bij ruimtelijke ordening

Een bestemmingsplan regelt de logische indeling van een gebied in verschillende gebruiksfuncties, onder andere met het oog op het voorkomen van geluidhinder. Maar door marktontwikkelingen en veranderende inzichten is soms een ander gebruik wenselijk dan in het bestemmingsplan is voorzien. In dat geval kan het bestemmingsplan worden gewijzigd of een binnenplanse of buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan worden toegestaan.

Om van een bestemmingsplan te mogen afwijken is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. In zo’n ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond of de milieuaspecten van het beoogde gebruik inpasbaar zijn binnen de omgeving. Zo is bijvoorbeeld de vestiging van een bedrijf naast woningen niet altijd problematisch, als in een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat de geluidbelasting vanwege dat bedrijf voldoende laag is. DPA Cauberg-Huygen verzorgt voor u een geluidonderzoek ten behoeve van die ruimtelijke onderbouwing, waarmee kan worden aangetoond of afwijking (of wijziging) van het bestemmingsplan op grond van de te verwachten geluidbelasting toelaatbaar is.

Meer weten?

Contact